Wetenschappelijk Onderzoek

Christina van der Feltz

Wetenschappelijk onderzoek

Topklinisch Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid werkt nauw samen met Kenniscentrum Lichaam & Geest. Dit kenniscentrum is opgericht door het Trimbos-instituut en GGz Breburg.

Doel van het kenniscentrum is om kennis over de samenhang tussen lichamelijke en psychische klachten te ontwikkelen en te verspreiden.

Daarnaast wil het kenniscentrum onderzoekers en professionals verbinden die zich met dit onderwerp bezighouden. Het Kenniscentrum richt zich op drie pijlers:

  1. Somatisch onvoldoende verklaarde klachten (SOLK)
  2. Samengaan van psychische en lichamelijke klachten (co-morbiditeit)
  3. Samenhang van bewegen en psychische gezondheid

Het kenniscentrum is bedoeld voor professionals, onderzoekers, cliënten en anderen die geïnteresseerd zijn in de samenhang tussen lichaam en geest. Meer informatie over Kenniscentrum Lichaam en Geest vindt u hier.

Angst of depressie in combinatie met lichamelijke klachten: onderzoek en deelname

Samen met Kenniscentrum Lichaam en Geest doet Topklinisch Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling van lichamelijke klachten en angst of depressie.

Wilt u hieraan deelnemen?
Meldt u aan via secretariaatlgg@ggzbreburg.nl.