Nieuws

Danielle Volker wint Burgerpenning 2017 van de NVAB voor haar proefschrift over een blended ehealth interventie voor ziekteverzuim bij psychische klachten

Danielle Volker promoveerde 30 september 2016 aan de Universiteit van Tilburg op haar proefschrift ‘Return To Work in employees with common mental disorders: A blended e- health intervention trial.’ Op 9 juni verkoos de Nederlandse Vereniging voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (NVAB) dit proefschrift tot winnaar van de Burgerpenning. De Burgerpenning is een tweejaarlijkse prijs voor de beste wetenschappelijke publicatie op het gebied van de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde door een Nederlandse auteur.

Ziekteverzuim door psychische klachten is in Nederland en daarmee ook voor de Nederlandse bedrijfsarts een omvangrijk en weerbarstig probleem. Drie van de zes genomineerde proefschriften hadden betrekking op verzuim door psychische klachten. De commissie van de Burgerpenning koos voor het proefschrift van Daniëlle Volker, omdat het een duidelijk innovatief karakter laat zien in de wijze van begeleiden, een zorgvuldige evaluatie toont zowel over het proces als de (kosten)effectiviteit, en een nieuwe mogelijkheid van succesvolle arbocuratieve samenwerking introduceert.

Volker onderzocht het effect van een door haar en het onderzoeksteam ontwikkelde e-Health module, gericht op terugkeer naar werk voor verzuimende werknemers met psychische klachten. De e-Health module embedded in Collaborative Occupational health care (ECO) bestaat uit drie delen:

  1. Een internetcursus Return@Work, gebaseerd op cognitieve gedragstherapie en problem solving treatment.
  2. Een beslisondersteuning via e-mail voor de bedrijfsarts.
  3. De mogelijkheid voor de bedrijfsarts om een psychiater te consulteren.

Haar onderzoek toont aan dat verzuimende werknemers met psychische klachten hun werk sneller hervatten dankzij deze blended e-health module dan werknemers die een standaard verzuimbegeleiding ontvangen. Tevens hebben ze na negen maanden minder psychische klachten. Werkgevers verdienen de kosten van de ECO-interventie binnen een jaar ruim terug. De werknemer heeft baat bij de ECO-interventie in de vorm van verbeterde kwaliteit van leven door een eerdere terugkeer naar het werk.

Dit promotie onderzoek werd gefinancierd door ZonMw, Achmea Sociale Zekerheid en GGz Breburg en ondersteund door Tranzo (Tilburg School of Social and Behavioral Sciences, Tilburg University). GGz Breburg participeerde in de studie en ondersteunde de psychiatrische consulten die in de studie werden verricht. De promotie werd begeleid door prof.dr. Christina van der Feltz-Cornelis (promotor), dr. Evelien Brouwers en dr. Moniek Vlasveld (copromotoren).