Nieuws

Einde aan de pijn

De cliëntenraad presenteerde tijdens het symposium 'Samen Verder' het boekje 'Einde aan de pijn', met als onderwerp suïcidepreventie. Het symposium, dat dinsdag 13 december plaatsvond vanwege het tienjarig bestaan van GGz Breburg, was een groot succes.

Simone de Bruijn sprak namens de cliëntenraad van GGz Breburg over het boekje: "De overtuiging dat suïcide meer uit de taboesfeer gehaald moet worden. Dat was voor de cliëntenraad van GGz Breburg aanleiding om, samen met anderen, op zoek te gaan naar een manier om (het denken over) suïcide bij een breder publiek onder de aandacht te brengen. Die zoektocht leidde uiteindelijk tot dit boek, waaruit van veel verschillende perspectieven naar het denken over suïcide wordt gekeken. Het is mijn vurige wens dat dit boek daadwerkelijk bijdraagt aan de doorbreking van het taboe". Het boekje is te bestellen via cliëntenraad@ggzbreburg.nl voor 18 euro, incl. verzendkosten. De opbrengst komt ten goede aan suïcidepreventie voor jongeren.

Klik hier voor een zichtexemplaar (PDF).