Het Centrum

Anneloes van den Broek

Onderzoek, second opinion, behandeling

Topklinisch Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid is onderdeel van GGz Breburg, instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Het centrum biedt landelijk onderzoek, diagnostiek, second opinion en behandeling. Ook kunnen huisartsen en medisch specialisten contact opnemen voor consultatie en advies.

Locatie

U vindt het centrum op het volgende adres:
GGz Breburg, Topklinisch Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid
Lage Witsiebaan 4, Tilburg
tel: 088-0161555
e-mail: secretariaatlgg@ggzbreburg.nl

Zorg die goed aansluit

De zorg is wetenschappelijk onderbouwd en de behandelingen zijn kortdurend en intensief. De behandeling wordt in overleg met de verwijzer gestart en afgerond. Gedurende de behandeling beoordelen de behandelaren verschillende malen de effecten van de behandeling. Als dat nodig blijkt, kan de behandeling opnieuw worden afgestemd. Op die manier blijft de zorg goed aansluiten bij uw zorgvraag. Dit wordt uitgewerkt volgens de werkwijze van Shared Devision Making: de cliënt en behandelaar stellen in onderling overleg de behandeldoelen en behandeling vast.

Keurmerk Topklinisch Centrum

TOPGGZ

Het centrum heeft eind 2014 het Keurmerk TOPGGz van de Stichting TopGGz behaald. Het centrum maakt deel uit van het netwerk Lichamelijk Onverklaarde Klachten, van het Landelijk Kenniscentrum Lichaam en Geest opgericht door Trimbos-instituut en GGz Breburg, en van het Europese netwerk EURASMUS. Dit netwerk is gericht op wetenschappelijk onderzoek op het gebied van dit soort klachten.